3.11.09

Spilltest: BAKUGANVi kjøpte to startsett med 3 kuler og 3 kort i hver, men med barnehagereglene er det selvsagt ikke nødvendig med så mange. Og ifølge noen av barna vi har spilt med og snakket med om bakugan, trenger man ALLTID flere. Vi har testet de spillreglene vi har møtt i skole og barnehage, etter flere uker med diskusjoner og demonstrasjoner. Vi har ikke testet ekstrautstyr eller sett filmene, lest tegneseriene eller satt oss inn i de ulike figurenes navn og personlighet.

BAKUGAN, barnehagereglene

Figurene har magneter, og kan åpne seg når de står på kortene med metall inni. Ellers ligner de mye på bondegårdsdyrene, dinosaurene, duplofigurene og barbie-dukkene.

Regler:
1. De som har vinger kan fly.
2. De som har svømmeføtter kan svømme.
3. De som ser ut som frosker, kan hoppe.
4. Alle kan sloss, og det gjør de stort sett ved hjelp av brå bevegelser og tegnefilmlyder som krasj, bang og splatt.


KARAKTER: 6
(Pluss for kreativitet og fleksibilitet i reglene, pluss for morsom magneteffekt i figurene, minus for unødvendig voldelige karakterer og bakgrunnshistorie)
-------------------------------------------

BAKUGAN, småskolereglene

Figurene er en mellomting mellom brikker og baller i et spill. Kortene legges ved siden av hverandre og blir til et slags spillebrett.

Regler
1. Hver spiller legger ut et av kortene sine.
2. Så triller de etter tur en av kulene sine over kortene, og er de heldige fester de magnetiske kulene seg i metallet.
3. Når to bakugan-kuler/figurer har festet og åpnet seg på et kort, snur man kortet og regner ut av poengene som står skrevet inni hver figur pluss poengene som står på kortet for den fargen figuren har. Den som har flest poeng vinner, og legger kortet i sin brukt-bunke. (Å regne med flere hundre poeng gjøres ofte rent intuitivt blant de minste).
4. Den første som har tre kort i sin brukt-bunke, vinner. (Det er spesifisert i reglene at kort og kuler skal tilbake til den som eier dem, men det er alltid en unge som prøver å påstå at han har vunnet kortet eller bakuganen!)

KARAKTER: 7
(Som for barnehagereglene, og et ekstre pluss for å gjøre matematikk spennende).

-------------------------------------------

BAKUGAN, originalreglene

Se for eksempel bakugan.com. I tillegg til kortene og figurene vi kjøpte, finnes det bonuskort som kan gjøre spillet mer spennende for store barn. Det finnes også utallige spesialregler for utallige andre spesialgreier som kan kjøpes: Utskytningsramper for dem som ikke klarer å trille kulene, spillebrett til å legge kortene på, plakter, oppbevaringsvesker og -bokser, utstillingsmontere og settekasser...

Ingen kommentarer: